onsdag 5 september 2012

Spinnfisketeknik

Det är fullt möjligt att spinnfiska utan att närmare reflektera över hur. Känslan kan liknas vid att cykla till affären utan att ägna en tanke åt hur du cyklar. I förlängningen är det förmodligen ungefär lika kul också. Givetvis går det att få fisk utan att bränna 100 kalorier i varje kast, men frågan är hur effektivt du fiskar?


När du kommer på dig själv med att stå och mata kast slentrianmässigt har du lite slutat tro på det du gör. Då är det dags för en paus för att hämta nya krafter och komma tillbaka (Se Tro på det du gör). Förutom den obligatoriska vevstoppstekniken (Se Vevstoppet) finns det några andra saker man bör behärska för att öka möjligheterna till ett framgångsrikt spinnfiske.

För det första är det viktigt att kunna prick-kasta. Att kunna pricka på kvadratmetern när kan bokstavligen vara skillnaden mellan bom och träff. Ett hot spot kan vara en viss sida av en sten, en djuphåla, en djupbrant eller andra mer eller mindre specifika delar av en havsöringslokal. Med det säger jag inte att Havsöringen är stationär, snarare att de i sin jakt på föda väljer att ställa sig på vissa ställen. Vid höstfisket kan givetvis ett revirbeteende förstärka känslan av stationär fisk.  Jag har ett par ställen som kan ge fisk med någon dags mellanrum på exakt samma kvadratmeter. Detta kan tolkas som tecken på en ståndplats men det är inte hela sanningen.

Det intressanta är att ställena funkar precis lika bra vår som höst och det kommer upp både silverfjällsprutor som besor. Min slutsats har blivit att dessa ställen av någon anledning både erbjuder bra födosök och framkallar ett revirbeteende. Det faktum att fiskarna aldrig är små (över 2,5kg)  talar också för att det är vuxna fiskar som tar de bästa platserna.

För det andra är det viktigt att sträcka upp linan samtidigt som draget slår i vattnet. Detta gäller framförallt när du kastar på grunda områden. Jag har fått flera hugg direkt på nedslag och risken är stor att du missar dem om du behöver veva in flera meter lina innan du får kontakt med betet. Sträckt lina från nedslag således!

För det tredje, och som till viss mån går emot det föregående, kan det ibland vara bra att kunna "lägga" ut linan så att draget sveper förbi på ett visst ställe. Framförallt om kastvinkeln är fel i förhållande till det ställe du vill fiska av. De här kasten är som en avancerad variant av att prick-kasta. Förutom att kunna placera draget  så behöver du kunna beräkna hur linbågen lägger sig. Med denna teknik kan du fiska av de mest märkliga vinklarna. På grund av vinkeln på linan är det nödvändigt med kraftiga mothugg.

För det fjärde är det att rekommendera att söka visuell kontakt  med betet i vattnet så fort det medges. Ibland ser man fiskare som står och tittar på allt annat än vattnet. Dessa fiskare riskerar att missa exempelvis följare, och kanske var de bara ett vevstopp ifrån ett hugg. Stå inte och sov! Sen behöver du ju inte se ut som Sir Alex F under en match, men låt inte uttrycket att inte vara på hugget besannas alldeles i onödan.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar