lördag 18 augusti 2012

Hot spots

Min egen definition på "hot spots" är precisa och avgränsade delar av en havsöringslokal (Se Havsöringslokaler) som har givit fisk minst tre gånger. Det roliga med dessa ställen är vissheten om att platsen är rätt, sen handlar det "bara" om att fullborda  sportfiskarens eviga treenighet (tid, plats och bete) .


Några av mina iakttagelser kring hot spots är att de har vissa likheter. Ni som läst mina inlägg på temat har förstått att jag föredrar syd- och västvända ställen med fart i vattnet. Något annat som är gemensamt för dessa platser är att storleken på fiskarna är väldigt lika på respektive ställe. Ett ställe kan exempelvis bara ge småfisk medan ett annat alltid levererar fisk mellan 3-4,5kg. Oavsett ställe, har de ge både lekfisk och blankfisk. Detta talar verkligen för havsöringsstråk för Havsöringens födosök som på hösten även varvas med stationära revirbeteenden. Slutligen spelar väder och vind stor roll även på dessa ställen, dvs. de yttre förutsättningarna måste vara bra även på hot spots.

På flera ställen har jag lyckats med att ta fisk med flera olika metoder, exempelvis spinnfiske, dupp, trolling och mete. Däremot har jag två ställen, på helt skilda vatten, som fortfarande gäckar mig på så sätt att jag bara får fisk på mete där. Ett tag blev det nästan som en fix idé att lyckas få fisk på någon annan metod och genom åren har jag lagt ned minst lika mycket tid på spinn- och duppfiske som på mete.  Trots detta, är statistiken på dessa ställen förkrossande överlägsen för mete, kanske 30-1 eller något liknande. Den där ettan förtjänar nästan att återberättas.

På ett av dessa ställen spräckte jag spinnfiskenollan långt efter att jag redan accepterat att det tydligen finns hot spots som bara levererar på mete. Bakgrunden var att jag skulle ta med sonen på en kort repa och tänkte försöka"safa" hem en fisk. Det var höst och vi hade bara en kort eftermiddag på oss så jag bestämde mig för att vi skulle åka och meta. Tiden var knapp och det hände ingenting. Helt tvärdött, inte ens några hånfullt utspottade räkor kom upp ur vattnet. Det blev dags att åka hem, men när jag tacklade av spöna, anfäktades jag återigen av tanken på alla de resultatlösa kasten jag lagt där.

Utan någon större förhoppning knäppte på en Vicke (svart rygg, blå sidor och orange buk) för att avsluta med några snabba kast. I första kastet, exakt på metestället, small det på en Havsöring direkt vid nedslaget. En Havsöring gör hela skillnaden och jag trodde knappt det var sant. Efter kanske tio års försök så lyckades jag nu?Efter det har stället legat i träda några år, möjligen är det dags att göra ett besök nu i höst. Undrar om jag kommer meta eller spinnfiska då...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar