fredag 24 augusti 2012

Lets have a dream

Jag utgår från att du som läser detta på ett eller annat sätt är intresserade av sportfiske och havsöringsfiske i synnerhet. Med anledning av mitt tidigare inlägg (Stockholms havsöringssällskap) kan jag inte låta bli att fortsätta reflektera. Är det inte så, att oavsett om vi spinnfiskar, flugfiskar, trollar eller metar, har vi någonting gemensamt. Visionen eller drömmen om ett utmanande, spännande och framgångsrikt havsöringsfiske!


Inom sportfiske finns det en uppsjö av föreningar, klubbar, grupper och sociala nätverk i alla möjliga konstellationer. Den rikstäckande organisationen Sportfiskarna reste sig på nio och har idag en helt annan position och aktiv verksamhet än vad de hade för tio år sedan. Det känns som att organisationen har satt sig och att de hittat en gemensam plattform och bestämt sig för vad de vill åstadkomma och på vilket sätt. 

Sportfisket är mångfacetterat och förgrenar sig på alla möjliga och omöjliga sätt, men framförallt utifrån utövarnas olika premisser och förutsättningar. Traditionellt sett har man gått ihop baserat på geografi, en viss metod eller kanske en viss art. Ytterligare specialiseringar är  en viss metod för en viss art. Inom de olika förgreningarna söker man sig till likasinnade enligt principen om att lika barn leka bäst och kaka söker maka.

Precis som inom alla verksamheter som engagerar finns det underliggande motsättningar. Det är nog oundvikligt. Det blandas friskt med allt från regelrätta dispyter till mindre allvarligt menade gliringar. Fenomenet med gruppdynamik och rivaliserande grupperingar hör mänskligheten till och kan liknas med ungtjurarnas stångande i hagen och ett djurs revirbeteende. Människan är ett flockdjur och kommer så förbli. Tricket är just att samla flocken, kunna tänka utanför flocken och ibland utvidga flocken. Allt är givetvis för flockens bästa och ser flocken inget syfte med att vara en flock upphör den. Förutom en ledare behöver flocken ett tydligt syfte och mål men också en idé eller verksamhet som flockens medlemmar bejakar och känner gemenskap med.

Den stora uppsidan med engagerade människor som tror på sin sak är att de genererar en otroligt stark drivkraft. Sportfiskeförgreningar och specialiseringar är förmodligen den starkast bidragande orsaken till att sportfisket utvecklas. På så sätt är sportfisket unikt, dvs. det förbrödrar och suddar ut de traditionella, och inte sällan hämmande, sociala gränserna i vårt samhälle. 

När det gäller havsöringsfisket har de olika förgreningarna alltid varit ganska specialiserade, framförallt inom trolling och flugfiske. Det har, så vitt jag vet, aldrig funnits någon gemensam intresseorganisation med inriktning på Havsöring. Havsöringsbeståndet har varit utsatt sedan länge. Vilken verkan stödutsättningarna har haft på beståndet vet jag ingenting om. Däremot är det rimligt att anta att beståndet i vart fall inte kommer att öka nu när stödutsättningarna upphört.


Havsöringsbeståndet är förmodligen den enskilt viktigaste och mest allvarliga frågan för oss havsöringsentusiaster. Oavsett om du spinnfiskar,  flugfiskar, metar eller trollar så har vi ett gemensamt intresse av att kunna fortsätta fiska Havsöring så länge vi kan, och varför inte ännu längre genom att föra traditionen vidare till barn och barn-barn? Kepsen kommer från Jordanien. Ironin är underbar, men låt det stanna där!
Situationen är prekär och det är hög tid att göra någonting. Vi behöver lyfta blicken, sätta oss i helikoptern och anamma ett gemensamt perspektiv för ett gemensamt mål - ett hållbart havsöringsfiske. Det finns två, helt olika förhållningssätt man kan inta i dylika lägen. Antingen kan man luta sig tillbaka i soffan och besviket konstatera att det var bättre förr och varför inte passa på att rikta en känga mot både säl, Skarv, yrkesfiskare, nätfiskare och alla andra sportfiskare? Knäpp en öl och kolla in Tipsextra istället!

För oss andra som faktiskt frågar oss själva om det finns någonting som just du skulle kunna göra eller bidra med är det hög tid att resa sig ur soffan (Svenska spels målserviceapp funkar helt ok). Den övergripande målsättningen borde vara att säkerställa ett hållbart havsöringsfiske. Missförstå mig rätt. Jag menar inte demonstrationer vid Norra Bantorget iförda havsöringsfenor på huvudet. Inte heller nödvändigtvis att bygga fisktrappor varje helg. Det handlar om att engagera sig och vara med och påverka där det går, när det går och inte bara snacka om igår!

Eftersom havsöringsfiskaren uppträder i så många olika åldrar, nationaliteter, socialgrupper och yrkesgrupper borde vi tillsammans besitta en skön blandning av kompetenser. Skulle det inte vara både kul och intressant att engagera sig lite mer? Jag är öppen för alla varianter, även om jag tror att det skulle vara att gapa över mycket att försöka dra igång en rikstäckande intresseorganisation. Kanske är det enklast att börja med en så avgränsad del som Stockholm? Protestera gärna eller kom med förslag. Under arbetsnamnet SHS har inledande diskussioner påbörjats men de är ännu i sin linda. Hojta till!

Mvh

Johan Stern

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar