söndag 22 juli 2012

Fiskestrategier

Huvuddelen av Sveriges fiskeutövare har mer karaktären av fritidsfiskare, dvs. de fiskar i begränsad omfattning, i mån av tid och på den plats de är på för stunden. Den här typen av fiske är klart defensivt och går inte att jämföra med ett riktat fiske efter en viss art med en viss metod.Jag skiljer därför gärna på begreppen fritidsfiskareoch sportfiskare. För mig är sportfisket en utveckling av fritidsfisket, dvs. du tar det ett steg längre och anpassar ditt fiske så att du maximerar eller åtminstone ökar möjligheterna till ett framgångsrikt fiske. Vem som helst kan med en rad sammanfallande omständigheter lyckas få både ovanlig som vanlig fisk eller kanske rent av en riktigt stor fisk. Typexemplet är stora fiskar som fångas under de mest märkliga förhållanden på högst okonventionella metoder och beten. Även det har naturligtvis bidragit till att sportfisket har blivit så utbrett.


Alla kan faktiskt få fisk. På somrarna är landets alla lokaltidningar fulla av stora fiskar som fångas mer som av en händelse än som ett resultat av ett riktat fiske. Jag förringar inte dessa fångster och är inte missunnsam på något sätt. Jag skulle inte heller tacka nej till en jättegädda när jag spinnfiskar Abborre med en Reflex 7g. Däremot skulle jag direkt komma i underläge då jag inte hade utrustning som var anpassad för stora Gäddor. Jag sticker inte under stol med att jag finner en större behållning av att fånga mina fiskar som ett resultat av riktat fiske istället för som ett resultat av lyckliga omständigheter. Ju mer du kan minimera slumpen desto skickligare fiskare blir du.

Fisketuren börjar redan innan den startat. Det är som all annan seriös verksamhet. Om du planerar för det du ska göra ger du dig själv bättre möjligheter att åstadkomma resultat. Du behöver ha en strategi för varje fisketur. Strategin behöver naturligtvis inte vara att fånga storsjöodjuret varje gång. Att fiska Abborre med toppknutet nere på bryggan en sommarkväll är också en strategi.

Tyvärr finns det ju begränsningar och det går inte alltid att maximera förutsättningarna och exempelvis flyga iväg till Kolahalvön. Knepet ligger i att ge dig själv de bästa möjliga förutsättningarna inom ramen för dina möjligheter. Sportfiskare har lite olika utgångspunkter för sitt fiske. De vanligast styrande parametrarna är i det vatten du vill fiska, vilken metod du vill tillämpa eller vilken art du vill fiska efter.
  • Om du låter vattnet styra ditt fiske är du begränsad till de arter som finns där och du behöver fundera på vilken av dem du vill fånga eller vilken metod du vill tillämpa. Tidpunkten för ditt fiske styrs av art eller metod.
  • Om du låter metoden styra ditt fiske är nästa steg att bestämma vilken art du vill fiska efter och kanske vilken storlek. Dina val blir avgörande för vilket vatten ska du fiska i och vilken tidpunkt som är lämpligast.
  • Om du låter arten styra ditt fiske gäller det att hitta ett vatten som ger dig de möjligheterna, dvs. vatten som hyser den art du vill fiska efter. Dina val blir avgörande för att välja vilken metod och vilken tidpunkt som ger dig störst möjligheter till ett framgångsrikt fiske.
Ser ni mönstret? När du bestämt dig för vad, var, när och hur behöver du säkerställa att du har den utrustning som krävs och vet hur du ska gå tillväga. Allt handlar om att maximera dina möjligheter. Väl vid vattnet tillkommer så dina färdigheter att läsa vattnet beroende på exempelvis väder, vind och strömningar men det får nog bli ett separat inlägg framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar