fredag 20 juli 2012

Undantagen som bekräftar reglerna

Alla typer av aktiviteter genererar olika former av mer eller mindre väl underbyggda regler och visdomar - så även sportfisket.


Ju populärare en aktivitet blir desto fler och djupare rotas dessa regler och blir till sanningar. Det är fascinerande och samtidigt förskräckande vilken inverkan dessa sanningar får. Inom sportfisket finns det väldigt lite empiri och väldigt mycket tyckande.

Regler kan vara bra för nybörjare som sätter sig in i fiskets ABC men alla som har fiskat en längre tid vet att det alltid finns flera undantag som bekräftar varje regel. Egentligen är det väl undantagen som ger sportfisket en krydda? Det oväntade kittlar. Att fånga en Havsöring där alla säger att det inte finns någon är en fantastisk egotripp. Likaså att nå framgång med en metod, bete eller färg som inte rimmar med någon huvudregel. För varje framgångsrikt undantag, medvetet som omedvetet, öppnas nya möjligheter att tänka om och tänka nytt, dvs. själva grunden till utveckling.

Huvudregler kan lätt bli till skygglappar och inverka begränsande på fisket. Framförallt som fisketimmarna för de allra flesta är alldeles för begränsade till antalet. Det är lätt hänt att det blir det gamla beprövade stället, med den beprövade metoden och det väl så beprövade betet. Känner ni igen uttrycket att det bara är döda fiskar som flyter med strömmen? Se det som en utmaning! Tänk om, tänk nytt och bidra till sportfiskets utveckling!

Det är varje sportfiskars våta dröm och utmaning att ”knäcka koden”, dvs. att välja tidpunkt, en plats, en metod och ett bete med inriktning på en viss art och sedan få ynnesten att också fånga den. Oavsett om den för dagen knäckta koden bygger på någon regel eller inte förlitar sig den erfarne sportfiskaren mera på sin erfarenhet och kunskap.

Med risk för att bli missförstådd anser jag att ABUs HiLo vobbler var (är?) en undermålig produkt men som ändå i brist på alternativ fyllde sitt syfte och levererade mycket fisk. Samma sak med Toby och Lukki, som idag nästan helt bytts ut mot drag med bättre bärighet i vattnet. Idag är utbudet ett helt annat. Utvecklingen kommer genom att någon vågar modifiera beprövade beten och metoder. Se exempelvis på trollingfisket, ismetet, jiggfisket och jerkfisket. Givetvis har den tekniska utvecklingen en bidragande del i det hela men till syvende och sist är det alltid själva betespresentationen som utvecklas. Det mest traditionsbundna och oförändrade området är nog flugfisket men annars har det skett en fantastisk utveckling inom sportfisket under de senaste tjugo åren. Det kan vi tacka alla innovativa pionjärer inom en av världens äldsta företeelser - fiske.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar